کاشت ناخن و طراحی ناخن

 

آموزش  کاشت ژله ای:

در ابتدا مانند تمامی کاشتها مانیکور خشک انجام دهید .به این ترتیب که تمامی پوسته ها و ناخنک های موجود در اطراف ناخن را توسط انبر و دور گیر تمییز کنید.سپس تیپ مورد نظر را انتخاب نمایید.ضد قارچ زده,و تیپها را بچسبانید.

مواد ژل را به آرامی توسط قلمو مخصوص ژل بر روی سطح ناخن گذاشته و سعی کنید هیچگونه حبابی نداشته باشد.سپس ناخن را به مدت 2 دقیقه داخل دستگاه UV قرار دهید.اینکار را به ترتیب بر روی تمامی ناخنها انجام دهید.البته به خاطر داشته باشید که قبل از مواد گذاشتن پرایمر را فراموش نکنید.

بعد از مواد گذاری با دقت سوهان کشی کنید.سپس تاپ شاین را مانند لاک بر روی ناخن ها بزنید و دوباره به مدت 90 ثانیه داخل دستگاه قرار دهید.