Error
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP: :write: Unable to use passive mode

ثبت نام اینترنتی آموزش

 شرایط ثبت نام به شرح :

-تکمیل فرم پورتال سازمان

ارائه فیش پرداخت، و یا پرداخت حضوری ودریافت قبض

-جهت پرداخت آنلاین مي توانيد از طريق واريز به حساب يا كارت به كارت كردن اقدام كنيد

 شماره كارت :6063731004797586   بانک مهر ایران

-لازم به ذکرمی باشدکه نحوه پرداخت شهریه برای دوره های فشرده و عادی  متفاوت میباشد